Att hjälpa sin hund

Det finns många sätt att träna sin hund på och många varierar även träningssätt beroende på beteende/problem. Ett träningssätt som har blivit alltmer populärt under senare år är ignorering eller kanske mer korrekt uttryckt: utsläckning. Ja, jag skriver det som ett eget träningssätt här idag. Det handlar oftast om att ignorera felbeteenden och sedan belöna när hunden gör rätt. Ex. valpen biter mig i benen, jag ignorerar hunden, efter en stund slutar den eftersom det kanske inte gav den vad den hade hoppats på: ”mattes uppmärksamhet”. När hunden ”är snäll” igen får den min uppmärksamhet.

Jag använder mig av ignorering och att enbart belöna fram rätt beteende i vissa lägen, men inte i alla. Inte rakt över all träning med min hund. Det finns vissa bitar som jag tycker att man bör känna till med ignorering:

Utsläckningsutbrott är en sådan detalj. Oftast ökar beteendet man försöker släcka ut i styrka innan det släcks ut (det är det här vi tar till vara på vid annan träning när vi vill ha högre intensitet i ett beteende). Det här är någonting man måste vara beredd på och redo att uthärda. I exemplet ovan kan det alltså bli så att valpen biter hårdare och mer intensivt under en stund. Ska jag köra på ignorera fullt ut krävs det därmed att jag är redo för lite smärta en stund. Det är oerhört viktigt att jag inte säger ”Aj!” eller föser undan valpen eller liknande i den situationen. Då lär sig nämligen valpen att ”Ok, det räckte inte att bara bita lite i matte. Vill jag ha hennes uppmärksamhet gäller det att bita rejält!”. Med andra ord: har jag tänkt använda ignorering som träningssätt är det viktigt att använda det fullt ut och inte ge efter någonstans för att det blir lite jobbigt att uthärda.

När och hur? Någonting annat är att lära sig när det passar att träna med ignorering och när det inte gör det. Ibland har jag t ex andra att ta hänsyn till också. Om jag t ex är på kurs med inriktning ”tävling” har instruktören förmodligen en plan om vad denne ska hinna lära ut vid kurstillfället, oftast ingår där inte ”låt deltagarens hund som skäller konstant skälla tills den till slut tystnar eftersom ägaren vill jobba med ignorering”. Det funkar oftast inte så bra att bara vänta ut hunden tills den tillslut tystnar eftersom man har andra att ta hänsyn till i en sådan situation. Det finns förmodligen en hel del andra deltagare på plats som har betalat dyra pengar för att gå kurs och därmed vill kunna höra vad instruktören säger.

Det kan funka alldeles utmärkt att jobba med ignorering även på kurs, men det beror på vissa omständigheter i så fall. Dels så beror det på hur det ser ut där jag kommer gå kurs. Är det stora utrymmen så att jag kan gå långt ifrån gruppen så att de kan höra vad instruktören säger även om min hund går igång? Kan jag komma dit tidigare så att vi hinner gå igenom det värsta och jag hinner förbereda hunden ordentligt innan kursen startar? Kanske är det så att jag behöver hjälpa hunden lite mer först för att kunna få en god start? Om hunden stressar upp sig och tycker att det är lite jobbigt i situationen kanske jag inte bör lägga allt ansvar att reda ut situationen på hunden?

Att hjälpa hunden tycks vara någonting som blir alltmer bortglömt i dagens hundträning… tyvärr. Det har blivit populärt att låta hunden ta ansvar för allting själv, att enbart låta hunden jobba med egna initiativ osv. Att jobba med hundens egna initiativ och låta hunden själv ta ansvar gör jag också. Jag älskar t ex shaping och klickerträning. Men jag går även in och styr hunden och hjälper den i de situationer där jag tror att det behövs. Speciellt om jag har en ung hund som prövar sig fram här i livet, går igenom en massa mognadsprocesser och hela tiden lär sig nytt. Allting handlar inte bara om att träna beteenden utan även om att skapa en god relation till sin hund och få en hund som kan känna sig trygg och som vet att den kan lita på sin förare när svåra situationer uppstår.

Exempel: Hunden stressar upp sig i en kurssituation. Den gnäller mycket, skäller mot de andra hundarna och vet allmänt inte riktigt hur den ska bete sig och kunna hantera situationen. Med den hunden kanske jag skulle se till att komma i god tid till kursen så att den hinner ”landa” lite innan allt drar igång. Jag skulle ta med mig en bur till hunden så att den har chans att under kvällen få komma undan lite och vila emellanåt om den tycker att det är mycket jobbigt, alternativt en filt den känner igen eller att den bara får ligga nära nära mig och kanske att den även har lite tuggben att sysselsätta sig med. Det beror på hund och förare hur jag skulle göra där. Jag kanske även skulle hjälpa hunden att hamna i ”rätt” sinnesstämning direkt när vi kommer dit, genom att direkt när jag tar ut hunden ur bilen droppa lite godis på marken så att den får lite att plocka med innan den hinner stressa upp sig. På väg in till lokalen hjälper jag hunden att behålla rätt sinnesstämning genom att då och då ge den en godisbit. Jag låter hunden gå bredvid mig eller kanske till och med bakom mig så att hunden inte behöver ta hand om möten eller andra svåra situationer som kan uppstå. Den ska kunna lita på att jag tar hand om det och att den inte behöver lägga sig i. Jag matar förbi hunden där det är alldeles för svåra situationer för hunden att klara av. Allt för att hjälpa hunden att kunna hantera sig själv och situationen och därigenom få bra erfarenheter. I övrigt belönar jag bara rätt beteende och de rätta valen hunden gör. Går hunden igång vid något tillfälle försöker jag bryta den direkt. Kanske genom att jag ökar avståndet. Jag kan även säga till hunden (ex ”Nej, lägg av!”) och skicka in den till sidan eller bakom mig för att försöka få hunden att förstå att den inte behöver ta hand om sådana situationer. Jag låter aldrig min hund stå och gapa längst ut i kopplet mot någon. Dels för att det ofta kan skapa en osäker hund som tror att det är hundens uppgift (vare sig den vill eller inte) att ta hand om ex möten och dels för att jag helt enkelt inte vill ha det i hundens beteenderepertoar (så länge vi inte är hotade på allvar iaf, vilket de flesta hundar känner igen i en sådan situation).

Givetvis så funderar jag även på om kurssituationen överlag kanske är för svår för min hund och om jag därmed bör börja den här träningen på annat sätt.

Och nej, jag är inte fläckfri. Jag gör också misstag. En del av mindre art och en del av grövre art. Man lär sig så länge man lever.