Elits MH

Är mycket nöjd med min lilla Elit som ni säkert har förstått. Idag gjorde hon MH och visade inte några direkta överraskningar mer än kanske att hon med stort självförtroende direkt stack iväg i 190 knyck till figuranten på avståndesleken och det hade jag väl inte riktigt räknat med. Hur som helst så visade hon upp en väldigt sann bild av sitt glada trevliga jag: social, lekfull men är lite tuggig i leken (eller mesig som jag kallar det 😉 ), nyfiken, behöver lite stöd från matte om det blir alltför läskigt men släpper läskigheter bra och helt skottfast (även om hon hoppade till lite vid passiviteten, vilket hon aldrig gjort tidigare, men det gjorde jag nog med då det var vansinnigt högt ljud idag och det ekade ordentligt).

Jag fick mycket fin respons angående Elit från både publik, figuranter och beskrivare. Härligt! Lite citat från beskrivaren Lasse angående Elit: ”Förarens positivitet speglar sig i hunden. Du ger hunden en trygghet med ditt sätt att hålla på med hunden. Det är ju en väldigt social och trevlig hund.” …  ”Hon är mentalbeskriven med vad jag tycker är ett riktigt riktigt bra resultat. Tack ska du ha för att du kom med en trevlig hund.” … ”Den där måste vara riktigt rolig att jobba med va? Ja, eller att ha att göra med överhuvudtaget gissar jag”.

Elits MH fastnade såklart på film:

MH för Segrarna

Förra veckan gjorde Nessie sitt MH uppe i Norrland och idag var det dags för 7 syskon till att göra MH. De fyllde 15 månader igår, platsen var Ulricehamns BK, testledare var Camilla Österlund och beskrivare var Lasse Österlund. Är mycket nöjd med kullens MH (lite skavanker har de här och var såklart, men i huvudsak nöjd) och jag fick otroligt mycket beröm för min trevliga kull av Lasse Österlund. Det var en tydlig röd tråd genom kullen och han tyckte att det var ett mycket gott avelsresultat och väldigt bra hundar. Kul att höra!

Är även jättenöjd med min lilla Elit som var en pärla. Flera i publiken (figuranter) hade tydligen sagt ”Vilken jäkla bra hund” flera gånger under tiden vi gjorde vårt MH. Och beskrivaren stämde in i detta och sa även ”Den där måste vara riktigt rolig att jobba med va? Ja, eller att ha att göra med överhuvudtaget gissar jag” Jepp, det är hon. Stolt matte.

Filmer kommer senare när jag har fått ihop allt material. Tills vidare får ni nöja er med poängen. Spindeldiagram kommer också så småningom.

1a Kontakt – Hälsning
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök)
Nessie: 3 (accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan)

1b Kontakt – Samarbete
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren)
Nessie: 3 följer med men är inte engagerad i testledaren)

1c Kontakt – Hantering
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Accepterar. Svarar med kontaktbeteende)
Nessie: 3 (Accepterar hantering)

2a Lek 1 – Leklust
Kan, Leia: 5 (Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt)
Elit, Melvin, Lycka, Dobby, Lucifer, Nessie: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)

2b Lek 1 – Gripande
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Griper direkt med hela munnen)
Nessie: 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)

2c Lek 1 – Gripande och dragkamp
Lycka, Nessie: 5 (Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper)
Dobby: 4 (Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper)
Elit, Melvin, Kan, Leia: 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar)
Lucifer: 2 (Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot)

3a Förföljande
1:a försöket:
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 4 (startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Dobby: 1 (Startar inte/når inte fram till 1 hjul)
2:a försöket:
Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia, Nessie: 4 (startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Elit: 1 (Startar inte/når inte fram till 1 hjul)

3b Gripande
1:a försöket:
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 2 (Griper inte. Nosar på föremålet)
Dobby: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram)
2:a försöket:
Lycka, Kan, Nessie: 5 (Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder)
Melvin, Dobby, Lucifer, Leia: 2 (Griper inte. Nosar på föremålet)
Elit: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram)

Aktivitet
Kan: 5 (Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alternativt oro under hela momentet)
Melvin: 4 (Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand)
Elit, Dobby, Leia: 3 (Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar)
Lycka, Lucifer, Nessie: 2 (Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger)

5a Avståndslek – Intresse
Nessie: 4 (Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök)
Elit, Melvin, Lycka, Dobby, Lucifer, Leia: 3 (Intresserad, följer figuranten utan avbrott)
Kan: 2 (Kontroll, avbrott förekommer)

5b Avståndslek – Hot/aggression
Leia, Nessie: 5 (Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del)
Lycka: 4 (Visar flera hotbeteenden under momentets första del)
Kan: 3 (Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del)
Elit, Melvin, Dobby, Lucifer: 1 (Visar inga hotbeteenden)

5c Avståndslek – Nyfikenhet
Elit, Dobby: 5 (Går fram direkt till figuranten utan hjälp)
Melvin, Lucifer: 4 (Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning)
Lycka: 3 (Går fram till den dolda men talande figuranten)
Nessie: 2 (Går fram när figuranten är aktiv på linjen)
Kan, Leia: 1 (Går inte fram till figuranten inom tid)

5d Avståndslek – Leklust
Dobby: 5 (Griper direkt. Drar emot. Släpper inte)
Elit, Melvin: 4 (Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om)
Lycka: 3 (Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot)
Lucifer: 2 (Leker inte, men visar intresse)
Kan, Leia, Nessie: 1 (Visar inget intresse)

5e Avståndslek – Samarbete
Elit, Melvin, Dobby: 3 (Är aktiv med figuranten när denne är aktiv)
Lycka: 2 (Blir aktiv, men avbryter)
Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 1 (Visar inget intresse)

6a Överraskning – Rädsla
Dobby, Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)
Elit, Melvin: 2 (Hukar sig och stannar)
Lycka: 1 (Stannar inte eller kort stopp)

6b Överraskning – Hot/Aggression
Elit, Nessie: 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
Lycka, Lucifer, Leia: 2 (Visar enstaka hotbeteenden)
Melvin, Kan, Dobby: 1 (Visar inga hotbeteenden)

6c Överraskning – Nyfikenhet
Lycka, Dobby, Lucifer: 5 (Går fram till overallen utan hjälp)
Melvin: 4 (Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet)
Elit, Nessie: 3 (Går fram till overallen när föraren står bredvid)
Kan, Leia: 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)

6d Överraskning – Kvarstående rädsla
Nessie: 4 (Både eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad aktivitet)
Elit: 2 (Liten både eller tempoväxling vid någon av passagerna)
Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)

6e Överraskning – Kvarstående intresse
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Lucifer: 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen)
Dobby, Leia, Nessie: 1 (Visar inget intresse)

7a Ljudkänslighet – Rädsla
Kan: 4 (Flyr högst 5 meter)
Elit, Melvin, Dobby, Leia, Nessie: 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)
Lycka, Lucifer: 1 (Stannar inte eller kort stopp)

7b Ljudkänslighet – Nyfikenhet
Elit, Melvin, Lycka, Dobby, Lucifer, Nessie: 5 (Går fram till skramlet utan hjälp)
Kan: 4 (Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet)
Leia: 2 (Går fram till skramlet när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden)

7c Ljudkänslighet – Kvarstående rädsla
Melvin, Leia: 2 (Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna)
Elit, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Nessie: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)

7d Ljudkänslighet – Kvarstående intresse
Nessie: 3 (Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen)
Lycka, Lucifer: 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle)
Elit, Melvin, Kan, Dobby, Leia: 1 (Visar inget intresse)

8a Spöken – Hot/Aggression
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Leia, Nessie: 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
Lucifer: 1 (Visar inga hotbeteenden)

8b Spöken – Kontroll
Nessie: 5 (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet)
Elit, Lycka: 4 (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott)
Melvin, Dobby, Leia: 3 (Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan)
Kan, Lucifer: 2 (Tittar mot spökena då och då)

8c Spöken – Rädsla
Kan, Dobby, Leia: 5 (Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr)
Elit, Nessie: 4 (Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll)
Melvin, Lycka, Lucifer: 3 (Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll)

8d Spöken – Nyfikenhet
Melvin, Lycka, Leia: 5 (Går fram till figuranten utan hjälp)
Elit: 4 (Går fram till figuranten när föraren har gått halva avståndet)
Dobby: 3 (Går fram till figuranten när föraren står bredvid)
Kan, Lucifer, Nessie: 1 (Går fram till figuranten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid)

8e Spöken – Kontakt
Lycka: 5 (Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla)
Elit, Melvin, Dobby: 4 (Tar själv kontakt med figuranten)
Leia, Kan: 3 (Besvarar kontakten från figuranten)
Lucifer, Nessie: 1 (Avvisar eller undvikar kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid)

9a Lek 2 – Leklust
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Leia, Nessie: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
Lucifer: 3 (Startar långsamt, blir aktivt, leker)

9b Lek 2 – Gripande
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Leia: 4 (Griper direkt med hela munnen)
Lucifer, Nessie: 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)

10 Skott
Elit, Melvin, Kan, Dobby, Leia, Nessie: 1 (Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd)
Lucifer: 3 (Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet)
Lycka: 4 (Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet)

Tack allihop för att ni kunde komma!

Vuxna Segrare!

Imorgon blir Segrarna hela 15 månader gamla. På söndag är det dags för MH för dem (Nessie har iofs redan gjort sitt) och två av dem är röntgade (med HD:A) och fler står på tur. Här kommer lite bilder på ”småttingarna” i blandade åldrar.

MiVinna’s Balinor, ”Mörk”
Mörk, 14 månader


Mörk, 12 månader

MiVinna’s Balefire, ”Melvin”

Melvin, 14 månader


Melvin, 14 månader

MiVinna’s Beldeine, ”Nessie”
Nessie, 12 månader

Nessie, 12 månader

Kan, 10 månader


Kan, 10 månader

MiVinna’s Beidomon, ”Dobby”

Dobby, 12 månader


Dobby, 12 månader

MiVinna’s Baroc, ”Lucifer”

Lucifer, 8 månader?

MiVinna’s Beonin, ”Lycka”

Lycka, 12 månader


Lycka, 12 månader

MiVinna’s Berelain, ”Leia”

Leia, 12 månader


Leia, 12 månader

MiVinna’s Berowin, ”Elit”

Elit, 11 månader


Elit, 11 månader

MiVinna’s Blaeric, ”Yoric”
Yoric, 13 månader


Yoric, 12 månader

 

Lydnadsdebuter

Igår debuterade den första Segraren på lydnadstävling, 14 månader gammal. Det var Margita och Melvin (MiVinna’s Balefire) som vågade sig ut och de gjorde ett strålande jobb. Ett 1:a pris och en 2:a placering blev resultatet av detta. Grattis igen!

Idag var det min och Elits tur. Vi slog också till med ett 1:a pris. 183 poäng och klassvinst (av 6 ekipage) räckte det dessutom till! Jag är supernöjd med min lilla Elit. Hon skötte sig precis som på träning, så det var riktigt kul att se. Ingen direkt skillnad på henne trots min nervositet utan lika glad och trevlig. Domarens ord efteråt: ”Pigg liten hund det där, en piggelin. Riktigt duktig, det där kommer bli väldigt bra”  Sånt är ju alltid kul att höra.

Eftersom vår bil nyss har kommit tillbaka efter en sväng på reparation och lackering så stinker den fortfarande en hel del lack, vilket gjorde att jag fick ta med mig Elit till tävlingsplatsen direkt när vi kom fram. Domaren var försenad och irriterad för att han hade fått veta fel tid, så vi fick snällt sitta och vänta ca 1 timma och 15 minuter med henne innan vår klass kom igång (jag var där 45 minuter innan klassen egentligen skulle ha startat). Klassen startade med de individuella momenten först och eftersom jag hade dragit nr 6 fick vi vänta ytterligare en stund innan det var vår tur. Skönt att se att den långa väntan ute inte påverkade henne särskilt.

Elit skötte sig alldeles strålande för att vara första gången tycker jag. Fotgåendet var kanske inte så bra (taskig position) men å andra sidan har det blivit lite sämre den senste veckan pga att jag inte har lagt så mycket tid på det utan istället lagt tiden på signalkontrollen på läggandet och ställandet och på platsliggningen. Så det var därmed ungefär som på träning, kanske något längre fram och något vidare ibland, vilket hon hamnar i när hon blir lite tröttare i huvudet har jag märkt. Läggandet var som på träning, men helt klart ett av hennes bättre lägganden (som jag än så länge inte har fått till 100%). Inkallningen och hoppet var som det brukar.  Ställandet var något mer tveksamt än det har varit på sistone men i övrigt är jag väldigt nöjd. Apporten släppte hon precis innan tävlingsledaren kommenderade mig att ta apporten och så lade hon sig dessutom ner när jag skulle ta den. Har inte hänt tidigare, men ja ja, apporteringen är inte vårt starkaste moment då jag har tränat för dåligt på det och när jag tänker efter så har faktiskt fasthållandet varit lite sämre de senaste dagarna. Mycket nöjd med hennes gripande dock (vilket vi har lagt lite tid på det senaste). Framförallt nöjd med hennes härliga attityd under hela programmet.

Jag blev allt lite nervös när vi fick göra platsliggning och tandvisning sist. Jag kände ju att vi hade skrapat ihop till ett 1:a pris på själva momenten om bara platsliggningen skulle gå bra också. Nervös för att jag inte riktigt vet hur hon fungerar i platsliggning med främmande hundar då jag knappt har gjort det. Löjligt dock att noja över det eftersom hon däremot har legat plats en del på agilitytävlingarna på sistone med främmande hundar som värms upp alldeles runtomkring henne och det har inte varit några som helst problem, inte heller har hon brytt sig de gånger hon har legat med andra hundar. Det jag funderade mest på var väl om någon hund skulle resa sig upp och börja leka eller springa i full fart till matte. Vad skulle hon göra då? Men som sagt: löjligt. Hursomhelst så blev jag nervös. Speciellt med tanke på att två av hundarna i min grupp rök ihop lite precis innan vi skulle in på platsliggningen. Så då blev man ju lite orolig. Men alla låg bra på platsen sedan så det var inga problem. Duktig Elit låg med hakan i marken HELA platsliggningen. Nöjd! Dock lyfte hon på huvudet när jag kom tillbaka, men det var helt okej. Bara att träna mer på det.

Extra roligt var att det var med en till aussie (från El Merino’s) i klassen som också lyckades ta ett 1:a pris! Grattis!

Domare: Anders Odén
Plats: Stenungsunds BK

Platsliggning: 10
Tandvisning: 10
Linförighet: 8 (tv, ss, vid sväng)
Läggande: 10 (Bra!)
Inkallning: 9,5 (Avslut)
Ställande: 8,5 (Steg)
Apportering: 7 (Släpper)
Hoppet: 10
Helhetsintryck: 9,5
Summa: 183 poäng, 1: pris, placering 1 av 6.

Summa summarum: mycket nöjd med vår lydnadsdebut!

Fullspäckade och framgångsrika dagar

Nu tog det visst ett tag för mig att blogga igen. Försöker att lite kort sammanfatta vad som har hänt den senaste veckan och slänger ut lite bilder som jag inte har orkat redigera, men de får duga ändå.

Torsdag och fredag 26-27/4:
– Jag och Elit var med på kurs för Maria Brandel och fick med oss en massa matnyttiga tips hem. Kul att se hur Elit skötte sig i ny miljö med nya hundar och människor runt om. Lite disträ de första minutrarna av fotgående första dagen, men det kan även ha berott på att jag tog henne direkt ur buren och bara satte igång utan någon uppvärmning. Hon samlade sig hursomhelst fort och var snabbt sitt vanliga jag igen. Mia och Lyxa var även med de här dagarna och jag kan konstatera att det är två härliga aussies vi har ❤


Foto: Lena Gunnarsson

Lördag 28/4:
Mia åkte iväg till Göteborg för mentaltest med Lyxa och gick igenom testet med bravur och fick en massa beröm. 442 poäng och titeln KORAD lyckades de klämma till med. MiVinna’s kennel har därmed fått sin första korade avkomma 😀 Högsta betyg på följande moment: samarbete förare, samarbete testledare, gripa ta tag 5 m, gripa ta tag 40 m, förföljande, social självsäkerhet, social nyfikenhet, anpassningsförmåga, skott, imponer/hotbeteenden. Samma dag var Anette ute och tävlade rallylydnad Fortsättningsklass med kullsystern Svea och tog deras tredje godkända runda och fick därmed titeln RLD F. Grattis duktiga kullsystrar och ägare!

Söndag 29/4:
Kiwi och jag var de enda som lyckades ta oss igenom hoppklass 2 felfritt i Tranås och vann därmed klassen, tog vår sista pinne och blev uppflyttade till Hoppklass 3. Emma och Keno var en sketen rivning ifrån en pinne de också, men de kom i alla fall tvåa efter mig och Kiwi. Kul med kullsyskonen som placering 1 och 2!

Måndag 30/4:
En dag i Segrarnas tecken. Träning tillsammans med Jonna och Elits kullsyster Lycka i Alingsås. En hel del lydnad och även lite lite agility. Jobbade lite på en del av de övningar vi gav oss själva i läxa efter Maria Brandel-kursen. När vi hade tränat klart åkte jag till Tånga Hed för att där träffa på Margita och Elits kullbror Melvin och lite annat aussiefolk. Melvin är verkligen otroligt lik sin mamma ❤


Foto: Jonna Kjellén


Foto: Jonna 


Foto: Jonna


Foto: Jonna


Elit hoppar däcket


Melvin


Mamma upp i dagen!

Tisdag 1/5:
Upp tidigt för att åka på utställning i Smålandsstenar. Jag ställde Kiwi och Elit. Skämdes lite för att ställa ut en alltför smal och opälsad Elit, men äsch, vi var ju ändå på plats så man kan lika gärna passa på att få lite träning. Det blev bara ett Sufficient med Elit och en domare som lite fint försökte säga att hon verkar vara en väldigt trevlig arbetshund men hon är inte för utställning, haha. Jaja, de har sagt liknande om Kiwi också någon gång. Kiwi gick det däremot bättre för på den här utställningen. Domaren gillade henne skarpt (haha, undrar vad hon hade sagt om jag hade sagt att de är helsyskon?). Så Kiwi slutade med Excellent, CK, r-cert, 1 ökkl, 2 btkl. Attans nära certet, men nöjd ändå. Vi gick miste om certet eftersom domaren Cherlotte Höier (från Danmark) tyckte att Kiwi hade lite för långt och effektivt steg, medan den andra aussietiken hade ett lite kortare mer aussietypiskt steg än Kiwi. Jag är supernöjd med både hur Kiwi skötte sig (även om hon som vanligt var lite galen), hennes kritik och resultat. Domaren var rätt hård i sin bedömning och det var bara Kiwi och en tik från Dragonoras kennel som fick CK av de 11-12 tikarna som var med (kennlar representerade bland tikarna: flera från Dragonora, Missnutt’s, Door Keepers, Easy, MiVinna’s, Asteroid och en från Blue Wingfire’s som Vinna skulle ha tävlat mot i bruksklass). Kritik: ”Tilltalande helhet, bra temperament, välkonstruerad & välgående tik som inte får vara större men allt passar fint ihop utan överdrifter, härligt huvud, snygga öron, fantastiskt uttryck, snygg hals & helhet, stark rygg, härlig benstomme, passande vinklar, rör sig effektivt. Visas suveränt.”


Foto: Therese Albo


Kiwi med sina rosetter

Onsdag 2/5:
Agilitykurs på ett litet ställe strax nedanför Växjö. Upp tidigt för att åka iväg och hemma sent. Aussieflickorna fick följa med och ha tråkigt mest hela dagen även om Vinna lyste upp lite när hon fick visa påbörjan av inlärning av ram-metoden på A-hindret. Dagen avslutades med en promenad i de småländska skogarna om totalt 11 hundar och 5 personer. Lyckliga hundar som fick mingla runt lite och bjuda upp till aussie/sheltie/borderterrier race.

Torsdag 3/5:
Träning i Kallebäck i några timmar tillsammans med Tina. Ett ordentligt pass lydnad för fröken fläck som gick både bra och mindre bra. Nöjd med hur hon jobbade på ny plats och i den värmen som var. Mindre nöjd med positionen i fotgåendet i början (hon var HET!). Apporteringen behöver jobbas mycket mer på och platsliggningen med hakan i marken ska hårdtränas på. Utomhus klarar hon inte en hel platsliggning med hakan i marken. Däremot låg hon väldigt bra på en ”vanlig” (alltså inte hakan i marken) platsliggning enligt reglerna i lydnadsklass 2. Ställandet under gång strulade lite först, men fick snabbt fram det igen. Har jobbat mest på läggandet på sistone, vilket lätt ger resultatet att hon tror att det är läggande som gäller hela tiden. Mer träning helt enkelt.

Fredag 4/5:
Hunnit med ett ordentligt lydnadspass med Elit och flera pass apporteringsträning. Körde även lite agility med fokus på running contacts och slalom. På kvällen bär det av till Herrljunga för att vara observatör i dagarna tre på en Anders Kjernholm-kurs.