Elits MH

Är mycket nöjd med min lilla Elit som ni säkert har förstått. Idag gjorde hon MH och visade inte några direkta överraskningar mer än kanske att hon med stort självförtroende direkt stack iväg i 190 knyck till figuranten på avståndesleken och det hade jag väl inte riktigt räknat med. Hur som helst så visade hon upp en väldigt sann bild av sitt glada trevliga jag: social, lekfull men är lite tuggig i leken (eller mesig som jag kallar det 😉 ), nyfiken, behöver lite stöd från matte om det blir alltför läskigt men släpper läskigheter bra och helt skottfast (även om hon hoppade till lite vid passiviteten, vilket hon aldrig gjort tidigare, men det gjorde jag nog med då det var vansinnigt högt ljud idag och det ekade ordentligt).

Jag fick mycket fin respons angående Elit från både publik, figuranter och beskrivare. Härligt! Lite citat från beskrivaren Lasse angående Elit: ”Förarens positivitet speglar sig i hunden. Du ger hunden en trygghet med ditt sätt att hålla på med hunden. Det är ju en väldigt social och trevlig hund.” …  ”Hon är mentalbeskriven med vad jag tycker är ett riktigt riktigt bra resultat. Tack ska du ha för att du kom med en trevlig hund.” … ”Den där måste vara riktigt rolig att jobba med va? Ja, eller att ha att göra med överhuvudtaget gissar jag”.

Elits MH fastnade såklart på film:

MH för Segrarna

Förra veckan gjorde Nessie sitt MH uppe i Norrland och idag var det dags för 7 syskon till att göra MH. De fyllde 15 månader igår, platsen var Ulricehamns BK, testledare var Camilla Österlund och beskrivare var Lasse Österlund. Är mycket nöjd med kullens MH (lite skavanker har de här och var såklart, men i huvudsak nöjd) och jag fick otroligt mycket beröm för min trevliga kull av Lasse Österlund. Det var en tydlig röd tråd genom kullen och han tyckte att det var ett mycket gott avelsresultat och väldigt bra hundar. Kul att höra!

Är även jättenöjd med min lilla Elit som var en pärla. Flera i publiken (figuranter) hade tydligen sagt ”Vilken jäkla bra hund” flera gånger under tiden vi gjorde vårt MH. Och beskrivaren stämde in i detta och sa även ”Den där måste vara riktigt rolig att jobba med va? Ja, eller att ha att göra med överhuvudtaget gissar jag” Jepp, det är hon. Stolt matte.

Filmer kommer senare när jag har fått ihop allt material. Tills vidare får ni nöja er med poängen. Spindeldiagram kommer också så småningom.

1a Kontakt – Hälsning
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök)
Nessie: 3 (accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan)

1b Kontakt – Samarbete
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren)
Nessie: 3 följer med men är inte engagerad i testledaren)

1c Kontakt – Hantering
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Accepterar. Svarar med kontaktbeteende)
Nessie: 3 (Accepterar hantering)

2a Lek 1 – Leklust
Kan, Leia: 5 (Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt)
Elit, Melvin, Lycka, Dobby, Lucifer, Nessie: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)

2b Lek 1 – Gripande
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 4 (Griper direkt med hela munnen)
Nessie: 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)

2c Lek 1 – Gripande och dragkamp
Lycka, Nessie: 5 (Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper)
Dobby: 4 (Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper)
Elit, Melvin, Kan, Leia: 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar)
Lucifer: 2 (Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot)

3a Förföljande
1:a försöket:
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 4 (startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Dobby: 1 (Startar inte/når inte fram till 1 hjul)
2:a försöket:
Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia, Nessie: 4 (startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Elit: 1 (Startar inte/når inte fram till 1 hjul)

3b Gripande
1:a försöket:
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 2 (Griper inte. Nosar på föremålet)
Dobby: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram)
2:a försöket:
Lycka, Kan, Nessie: 5 (Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder)
Melvin, Dobby, Lucifer, Leia: 2 (Griper inte. Nosar på föremålet)
Elit: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram)

Aktivitet
Kan: 5 (Växlar snabbt aktivitet under momentet. Alternativt oro under hela momentet)
Melvin: 4 (Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand)
Elit, Dobby, Leia: 3 (Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar)
Lycka, Lucifer, Nessie: 2 (Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger)

5a Avståndslek – Intresse
Nessie: 4 (Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök)
Elit, Melvin, Lycka, Dobby, Lucifer, Leia: 3 (Intresserad, följer figuranten utan avbrott)
Kan: 2 (Kontroll, avbrott förekommer)

5b Avståndslek – Hot/aggression
Leia, Nessie: 5 (Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del)
Lycka: 4 (Visar flera hotbeteenden under momentets första del)
Kan: 3 (Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del)
Elit, Melvin, Dobby, Lucifer: 1 (Visar inga hotbeteenden)

5c Avståndslek – Nyfikenhet
Elit, Dobby: 5 (Går fram direkt till figuranten utan hjälp)
Melvin, Lucifer: 4 (Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning)
Lycka: 3 (Går fram till den dolda men talande figuranten)
Nessie: 2 (Går fram när figuranten är aktiv på linjen)
Kan, Leia: 1 (Går inte fram till figuranten inom tid)

5d Avståndslek – Leklust
Dobby: 5 (Griper direkt. Drar emot. Släpper inte)
Elit, Melvin: 4 (Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om)
Lycka: 3 (Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot)
Lucifer: 2 (Leker inte, men visar intresse)
Kan, Leia, Nessie: 1 (Visar inget intresse)

5e Avståndslek – Samarbete
Elit, Melvin, Dobby: 3 (Är aktiv med figuranten när denne är aktiv)
Lycka: 2 (Blir aktiv, men avbryter)
Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 1 (Visar inget intresse)

6a Överraskning – Rädsla
Dobby, Kan, Lucifer, Leia, Nessie: 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)
Elit, Melvin: 2 (Hukar sig och stannar)
Lycka: 1 (Stannar inte eller kort stopp)

6b Överraskning – Hot/Aggression
Elit, Nessie: 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
Lycka, Lucifer, Leia: 2 (Visar enstaka hotbeteenden)
Melvin, Kan, Dobby: 1 (Visar inga hotbeteenden)

6c Överraskning – Nyfikenhet
Lycka, Dobby, Lucifer: 5 (Går fram till overallen utan hjälp)
Melvin: 4 (Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet)
Elit, Nessie: 3 (Går fram till overallen när föraren står bredvid)
Kan, Leia: 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)

6d Överraskning – Kvarstående rädsla
Nessie: 4 (Både eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad aktivitet)
Elit: 2 (Liten både eller tempoväxling vid någon av passagerna)
Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Leia: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)

6e Överraskning – Kvarstående intresse
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Lucifer: 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen)
Dobby, Leia, Nessie: 1 (Visar inget intresse)

7a Ljudkänslighet – Rädsla
Kan: 4 (Flyr högst 5 meter)
Elit, Melvin, Dobby, Leia, Nessie: 3 (Gör undanmanöver utan att vända bort blicken)
Lycka, Lucifer: 1 (Stannar inte eller kort stopp)

7b Ljudkänslighet – Nyfikenhet
Elit, Melvin, Lycka, Dobby, Lucifer, Nessie: 5 (Går fram till skramlet utan hjälp)
Kan: 4 (Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet)
Leia: 2 (Går fram till skramlet när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden)

7c Ljudkänslighet – Kvarstående rädsla
Melvin, Leia: 2 (Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna)
Elit, Lycka, Kan, Dobby, Lucifer, Nessie: 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)

7d Ljudkänslighet – Kvarstående intresse
Nessie: 3 (Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen)
Lycka, Lucifer: 2 (Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle)
Elit, Melvin, Kan, Dobby, Leia: 1 (Visar inget intresse)

8a Spöken – Hot/Aggression
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Leia, Nessie: 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
Lucifer: 1 (Visar inga hotbeteenden)

8b Spöken – Kontroll
Nessie: 5 (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet)
Elit, Lycka: 4 (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott)
Melvin, Dobby, Leia: 3 (Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan)
Kan, Lucifer: 2 (Tittar mot spökena då och då)

8c Spöken – Rädsla
Kan, Dobby, Leia: 5 (Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr)
Elit, Nessie: 4 (Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll)
Melvin, Lycka, Lucifer: 3 (Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll)

8d Spöken – Nyfikenhet
Melvin, Lycka, Leia: 5 (Går fram till figuranten utan hjälp)
Elit: 4 (Går fram till figuranten när föraren har gått halva avståndet)
Dobby: 3 (Går fram till figuranten när föraren står bredvid)
Kan, Lucifer, Nessie: 1 (Går fram till figuranten när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid)

8e Spöken – Kontakt
Lycka: 5 (Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla)
Elit, Melvin, Dobby: 4 (Tar själv kontakt med figuranten)
Leia, Kan: 3 (Besvarar kontakten från figuranten)
Lucifer, Nessie: 1 (Avvisar eller undvikar kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid)

9a Lek 2 – Leklust
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Leia, Nessie: 4 (Startar snabbt, leker aktivt)
Lucifer: 3 (Startar långsamt, blir aktivt, leker)

9b Lek 2 – Gripande
Elit, Melvin, Lycka, Kan, Dobby, Leia: 4 (Griper direkt med hela munnen)
Lucifer, Nessie: 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)

10 Skott
Elit, Melvin, Kan, Dobby, Leia, Nessie: 1 (Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd)
Lucifer: 3 (Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet)
Lycka: 4 (Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet)

Tack allihop för att ni kunde komma!